Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Ερευνητική Ομάδα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκτείνονται από διάφορα τμήματα. Ειδικότερα, η ομάδα του έργου αποτελείται από τους παρακάτω: 

  • Καθηγητής Χρήστος Μπούρας (Κύριος Ερευνητής): Θα συντονίζει και θα επιβλέπει όλη την ερευνητική ομάδα σε όλα τα πακέτα εργασίας. Επιπλέον, θα είναι το βασικό πρόσωπο για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των προτεινόμενων αλγορίθμων και μηχανισμών και επίσης θα είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες επικοινωνίας/διάδοσης.
  • Καθηγητής Ιωάννης Καραγιάννης (μέλος ΔΕΠ): Με την προηγούμενη εμπειρία του στον σχεδιασμό και την ανάλυση αλγορίθμων, τη συνδυαστική βελτιστοποίηση, τις αλγοριθμικές πτυχές των δικτύων και την αλγοριθμική θεωρία παιγνίων, ο Καθ. Καραγιάννης αναμένεται να συνεισφέρει στο WP1 (State of the Art για Game Theory – GT) και στο WP4 όπου θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό τεχνικών εμπνευσμένων από το GT στους ανεπτυγμένους μηχανισμούς/αλγόριθμους MU-MIMO και DUDe, και την αξιολόγηση αυτών των τεχνικών. Θα είναι ο Task Leader στα T4.2 και T4.4.
  • Ο Αναπ. Καθηγητής Κυριάκος Σγαρμπάς (μέλος ΔΕΠ): Έχοντας προηγούμενη εμπειρία στη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη, ο Καθ. Σγκάρμπας θα συνεισφέρει στο WP1 (State of the Art για Machine Learning – ML) και θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό τεχνικών ML στα ανεπτυγμένα MU-MIMO και DUDe μηχανισμούς/αλγόριθμους και την αξιολόγηση αυτών των τεχνικών (στο ΠΕ4). Θα είναι ο Task Leader στα T4.1 και T4.3.

Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής

Το Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής στελεχωμένο από 11 άτομα (καθηγητές πανεπιστημίου, μεταδιδακτορικούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές) και είναι ένα από τα 13 εργαστήρια του Τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, δραστηριοποιείται στην ευρύτερη Θεματική Περιοχή Δικτύων Επόμενης Γενιάς, συγκεκριμένα σε θέματα που αφορούν Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Αλγόριθμους και Πρωτόκολλα για Δίκτυα Υψηλής Ταχύτητας, Μηχανισμό Cross Layer, Προσομοιώσεις Δικτύων και Δοκιμές.