Πακέτο εργασίαςΤίτλοςΑρχικός μήναςΤελικός μήνας 
ΠΕ1Εκτενής ανάλυση τελευταίας τεχνολογίαςM01M06 
 Παραδοτέο: D1.1: State of the Art analysis (ολοκληρώθηκε)   
 Παραδοτέο: D1.2: Conference paper from SotA analysis (ολοκληρώθηκε   
ΠΕ2Uplink Decoupling σε δίκτυα 5G and BeyondM04M24 
 Παραδοτέο: D2.1: DUDe mechanisms development and improved performance (ολοκληρώθηκε)   
 Παραδοτέο: D2.2: Conference paper for the development of DUDe mechanisms (ολοκληρώθηκε)   
 Παραδοτέο: D2.3: Conference paper regarding the performance of DUDe mechanisms (ολοκληρώθηκε)   
ΠΕ3MU-MIMO για βελτιωμένες φασματικές αποδόσειςM07M30 
 Παραδοτέο: D3.2: Conference paper for the development of MU-MIMO algorithms (ολοκληρώθηκε)   
ΠΕ4Τεχνικές μηχανικής εκμάθησης και θεωρίας παιγνίων για βελτιστοποίηση δικτύουM07M36 
ΠΕ5Διαχείριση και δημοσιότηταM01M36 
 Παραδοτέο: D5.1: Project website (ολοκληρώθηκε)